فایل word نيوزوم ها به عنوان حامل هاي دارو رساني نوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نيوزوم ها به عنوان حامل هاي دارو رساني نوين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در روش های دارو رسانی نوین سعی برطراحی و استفاده از حاملینی است که باعث افزایش اثر دارو، کاهش عوارض جانبی و در نتیجه بهبود روند درمان بیماری مورد نظر می باشد. در راستای این هدف از حامل های متعددی استفاده می شود و همگام با پیشرفت نانو تکنولوژی، استفاده از نانوحامل ها نیز افزایش یافته است. نوعی از این نانوحامل ها ، نیوزوم ها می باشند،که سورفاکتانت هایی غیر یونی هستند. این مولکولها در مجاورت با محیط آبیتشکیل ساختار هایی دو لایه ای می دهند که در تحویل دارو دارای مزایای متعددی نسبت به دیگر نانو حامل ها مانند لیپوزوم ها هستند که از آن جمله میتوان پایداری شیمیایی،حمل وانبارداری آسانتروغیر ایمنی زایی رانام برد.در این مقاله به شناخت وبررسی ساختار نیوزوم ها پرداخته شده است.

لینک کمکی