فایل word نوسان ساز هاي کريستالي مبني بر پوزيترون هاي فرانسبيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نوسان ساز هاي کريستالي مبني بر پوزيترون هاي فرانسبيتي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

درصورتی که ذرات باردارفرانسبیتی به داخل کانال کریستالی که صفحات آن بصورت تناوبی خمیده شده است فرستاده شوند تابش الکترومغناطیسی درمحدوده ی اشعه ایکس و گاما تولید میشود این سیستم شامل دوبخش می باشد اول کریستالی که سطح بلوری آن بصورت دوره ای خمیده شده است دوم باریکه ازذرات باردارفرانسبیتی که دستخوش فرایند کانالی میشوند به این سیستم نوسان سازکریستالی گفته میشود دراین مقاله ویژگی نوسان ساز کریستالی مبنی برپوزیترونهای فرانسبیتی شرطهای لازم برای تولید تابش دراین نوع نوسان سازوطول فراربرای پوزیتورنها مورد بحث قرارمیگیرد

لینک کمکی