فایل word نگاهي برحسگرهاي گازي نيتروژن دي ا کسيدباپايه گرافن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نگاهي برحسگرهاي گازي نيتروژن دي ا کسيدباپايه گرافن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

دراین تحقیق نشان داده ایم که گرافن میتواند مولکولهای Nox را دردمای اتاق بصورت انتخابی جذب /واجذب نماید دوپ کردن نوعی رسوبگذاری شیمیایی با مولکولهای Nox رسانایی لایه های گرافن را تغییر میدهد که این تغییر بوسیله بررسی خصوصیات جریان ـ ولتاژ درغلظت های مختلف گازNO2 تعیین میشود این نکته معلوم شده است که سرعت جذب سطحی ازسرعت واجذب سطحی بیشتر است که این امر میتواند به واکنش روی داده درسطح لایه های گرافن نسبت داده شود هنگامی که ازمحیط 100 ppm NO2 استفاده شود حساسیت 9درصد می باشد حسگرهای گازی باپایه گرافن پاسخ سریع برگشت پذیری خوب انتخاب پذیری و حساسیت بالایی را نشان میدهند بهینه سازی طراحی این حسگرها و تکمیل با UV- LEDs ومیکروالکترونیک سیلیکونی راه را برای توسعه حسگرهای گازی دراندازه نانو که فوق العده حساس نیز هستند بازخواهد نمود

لینک کمکی