فایل word نانوآلوميناسولفوريک اسيدبه عنوان يک کاتاليزور اسيد جامد در سنتز [H]-4 بنزوپيرانها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نانوآلوميناسولفوريک اسيدبه عنوان يک کاتاليزور اسيد جامد در سنتز [H]-4 بنزوپيرانها :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

نانو آلومینا سولفوریک اسید به راحتی از واکنش نانو آلومینا و کلروسولفونیک اسید در دمای محیط تهیه گردید،تنها محصول جانبی واکنش گاز HCl می باشد. نانو اسید جامد حاصله به عنوان یک کاتالیزور در واکنش تراکم سه جزئی مالونونیتریل، بتا نفتول و آلدهیدهای آروماتیک تحت شرایط بدون حلال مورد استفاده قرار گرفت. مجموعه متنوعی از 4 -هیدروکسی بنزو پیران ها به وسیله این روش با راندمان های بالا و در زمان های کوتاه تهیه گردید

لینک کمکی