فایل word مهنذسي اجتماعي، روش هاي دفاع در برابر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مهنذسي اجتماعي، روش هاي دفاع در برابر آن :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

درمهندسی اجتماعی به جای استفاده ازروشهای معمول ومستقیم نفوذجمع اوری اطلاعات وعبور ازدیواره اتش برای دسترسی به سیستم های سازمان و پایگاه داده های آن ازمسیرانسانهایی که به این اطلاعات دسترسی دارند وبااستفاده ازتکنیک های فریفتن آنها به جمع اوری اطلاعات درراستای دستیابی به خواسته های خود اقدام می کند فرد مهاجم نیازمند مهارت بالا دربرقراری ارتباط و ایجادحس اعتماددرفرد قربانی راه نفوذرا می یابدمنشا حملات درسازمان میتواند داخلی اشخاص درارتباط با سازمان وافراد خارج ازسازمان باشد جهت جلوگیری ودفاع دربرابر این روشها و باتوجه به اینکه هیچ استاندارد خاصی برای دفاع و پیشگیری ازحملات مهندسی اجتماعی وجود ندارد بهترین راه برای دفاع شناسایی سطوح مختلف دفاع و ایجادسیاست های امنیتی دقیق و اموزش کارکنان درراستای دنبال کردن این سیاست ها می باشد

لینک کمکی