فایل word مهندسي اجتماعي بهره برداري ازرفتارهاي آسيب پذيرانسان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مهندسي اجتماعي بهره برداري ازرفتارهاي آسيب پذيرانسان ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مهندسی اجتماعی یکی ازروشهای هک است کهدرآن مهاجم به جای استفاده ازروشهای معمول و مستقیم نفوذجمع اوری اطلاعات و عبور ازدیواره اتش برای دسترسی به سیستم های سازمان و پایگاه داده های آن ازمسیرانسانهایی که به این اطلاعات دسترسی دارند و بااستفاده ازتکنیک های فریفتن آنها به جمع اوری اطلاعات درراستای دستیابی به خواسته های خود اقدام می کند هرچند درمهندسی اجتماعی ابزار پیشرفته کامپیوتری مورد استفاده قرارنمی گیرد اما فرد مهاجم نیازمند مهارت بالا دربرقراری ارتباط و ایجادحس اعتماددرفرد قربانی است منشا حملات درسازمان میتواند داخلی اشخاص درارتباط با سازمان وافراد خارج ازسازمان باشد تکنیک های مهندسی اجتماعی به دوگروه عمده متکی به انسان و متکی به کامپیوتر تقسیم میشود

لینک کمکی