فایل word مقايسه منابع اعتماد به نفس ورزشي در رشته هاي شناختي و حرکتي درنابينايان شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه منابع اعتماد به نفس ورزشي در رشته هاي شناختي و حرکتي درنابينايان شهر تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف ازتحقیق بررسی اعتمادبهنفس و مولفه های آ« درورزشکاران نابینای رشته های شناختی شطرنج و حرکتی گلبال بود نمونه ای به تعداد 38نفر ازنابینایان شهرتهران بصورت تصادفی انتخاب شدند اطلاعات ازپرسشنامه ی منابع اعتمادبه نفس ورزشی SSCQ باازمون U منویتنی موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج حاکی ازتفاوت معنی دارتنها درمولفه اسایش محیطی بود شاید بتوان این نتیجه گیری را به تفاوت نوع رشته انتخابی به عنوان رشته انفرادی وگروهی نسبت داد که درگلبال افراد دارای اعتمادبه نفس بیشتری نسبت به شطرنج به دلیل اطمینان خاطر بیشتر درجهت پرشدن خلاهای موجود دربازی توسط اعضای گروه دانست و این احساس اسایش درآنها پررنگ تر شکل میگیرد بنابراین باتوجه به اینکه فعالیت بدنی نقش مهمی درافزایش اعتماد به نفس دارد اما نقش آن بسته به نوع فعالیت ورزشی متفاوت خواهد بود

لینک کمکی