فایل word استفاده از شيوه هاي آبياري نوين راهکاري سازنده در جهت مصرف بهينه آب در کشاورزي روستايي مطالعه موردي آبياري تحت فشار در نواحي روستايي شهرستان ميناب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده از شيوه هاي آبياري نوين راهکاري سازنده در جهت مصرف بهينه آب در کشاورزي روستايي مطالعه موردي آبياري تحت فشار در نواحي روستايي شهرستان ميناب :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش مديريت تقاضا و بهره وري مصرف آب

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

تداوم خشکسالی ها و مصرف بین رویه آب دربخش کشاورزی عدم تجهیز اراضی کشاورزی به تجهیزات نوین ابیاری تحت فشار و بهره وری بسیارپایین بخش کشاورزی درمقایسه با دیگر کشورها نیاز به مدیریت منابع آب و برنامه ریزی برای بهره گیری بهینه ازاین منابع حیاتی کشور دارد درغیر این صورت نه تنها اینده بخش کشاورزی بلکه بخش صنعت و آب شرب مورد نیاز مردم با خطرات متنوعی مواجه خواهدشد هدف مطالعه حاضر بررسی روش ابیاری تحت فشار درنواحی روستایی میناب هرمزگان وارایه پیشنهاداتی جهت گرایش بیشتر باغداران و زارعین دراستفادها زشبوه های ابیاری نوین می باشد تحقیق حاضر براساس هدف کاربردی و ازنوع توسعه ای و براساس ماهیت وروش توصیفی می باشد برای گرداوری اطلاعات ازدوروش کتابخانه ای و پیمایش مصاحبه استفاده شده است جامعه اماری تحقیق شهرستان میناب که دارای چهاربخش است را تشکیل میدهد و باتوجهبه پراکندگی شهرستان و بعدمسافت و مشکل زمانی و اقتصادی برای تعیین حجم نمونه ازروش نمونه گیری تصادفی به این صورت اقدام شد که ازهربخش 4بخش یک روستا و ازهرروستا یک مزرعه که ازروش ابیاری تحت فشار استفاده شده بود انتخاب شدند اجرای طرح های ابیاری تحت فشار اکثرا ازطریق تسهییلات بلاعوض ازمحل صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی و بانکهای کشاورزی بصورت 85درصد بلاعوض و 15درصد سهم اورده شخص کشاورز بوده است طی چندسال گذشته استان هرمزگان رتبه اول دراجرای طرح های ابیاری قطره ای داشته و شهرستان میناب دراستان یز بالاترین سطح اجرایی را داشته است

لینک کمکی