فایل word ارزيابي سيستم آبياري سنترپيوت دوار مرکزي مطالعه موردي اراضي واحد کشاورزي عباس آباد شرکت مزارع نوين ايرانيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي سيستم آبياري سنترپيوت دوار مرکزي مطالعه موردي اراضي واحد کشاورزي عباس آباد شرکت مزارع نوين ايرانيان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش مديريت تقاضا و بهره وري مصرف آب

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

باتوجه به بحران کمبود منابع آب درکشورعزیزمان امروزه استفاده ازسیستم های ابیاری تحت فشار دربخش کشاورزی گسترش یافته است درکنارگسترش این سیستم ها ارزیابی آنها به منظور تعیین مشکلات و رفع نواقص آنها امری ضروری است این پژوهش به منظور ارزیابی سیستم ابیاری سنتزپیوت واحدعباس آباد ازواحدهای تابعه شرکت مزارع نوین ایرانیان انجام شد دراین پژوهش پارامترهای ضریب یکنواختی کریستیان سن CU ضریب یکنواختی هیرمان و هین CUHH یکنواختی توزیع DU راندمان کاربرد AE راندمان کاربرد درربع پایین AELQ راندمان پتانسیل درربع پایین PELQ کفایت ربع پایین ADlq تلفات باربردگی و تبخیر WDEL ونفوذعمقی DP مورد ارزیابی قرارگرفتند مقادیر CUHH ، DU ، AE ، AELQ ، PELQ برای دستگاه سنتزپیوت به ترتیب برابر 72و62و74و46و46 درصد و تلفات بادبردگی و تبخیر معادل 26درصد بدست آمد نتایج نشان داد این دستگاه درشرایط کارکرد مناسبی نیست و یکنواختی و راندمان سیستم درربع پایین کمتر ازمقادیر توصیه شده می باشد علت عمده انی امر تلفات تبخیر و بادبرگی می باشد و بخشی نیز به علت سایزنازل نامناسب آبپاش ها دربرخی نقاط می باشد ازدیگر مشکلات این دستگاه کفایت ابیاری پایین میباشد درانتها چندین پیشنهاد درجهتبهبود عملکرد دستگاه های ابیاری ارایه شد که مهمترین آنها عبارتنداز: اصلاح سایزنازل آبپاش ها خصوصا به منظور افزایش یکنواختی پخش اب ابیاری درساعات حداقل سرعت وزش باد به منظور کاهش تلفاتبادبردگی و تبخیر و همچنین افزایش یکنواختی پایش مداوم رطوبت خاک به منظور دانستن زمان و مقدار دقیق آبیاری که مانع کم آبیاری و همچنین تلفات نفوذعمقی میشود

لینک کمکی