فایل word اثرات زيست محيطي کاهش سطح آب هاي زير زميني دشت همدان_بهار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثرات زيست محيطي کاهش سطح آب هاي زير زميني دشت همدان_بهار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش مديريت تقاضا و بهره وري مصرف آب

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

دشت همدان بهاریکی ازچهاردشت منطقه همدان است این دشت درتامین آب شرب استان همدان و آب کشاورزی شهرستان بهارنقش بسزایی دارد درطی سالهای گذشته بررسی سطح آب زیرزمینی دشت همدان بهار نشانگر بروزافتی مداوم و کاهش ذخایر آب زیرزمینی می باشد این مساله حاکی ازتغییرات نگران کننده ای درکاهش ذخایر آب زیرزمینی این دشت است متاسفانه کاهش سطح آب زیرزمینی دشت همدان بهار اثرات زیست محیطی بسیاری را درمحیط زیست پیرامون برجای گذاشته است بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات زیست محیطی کاهش سطح آبهای زیرزمینی دشت همدان ـ بهار می باشد جامعه اماری این تحقیق تمامی کارمندان سازمان های جهادکشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی استان همدان می باشد که براساس روش نمونه گیری تصادفی تعداد 100نفر ازبین آنها انتخاب شدها ست برای جمع اوری داده ها ازابزار پرسشنامه استفاده شد نتایج این تحقیق نشان میدهد که ازجمله مهمترین اثرات زیست محیط یکاهش سطح آبهای زیرزمینی دشت همدان ـ بهار به ترتیب اولویت شامل افزایش الودگی ازبین رفتن گونه های جانوری ازبین رفتن گونه های گیاهی کاهش کیفیت اب کاهش کیفیت خاک و تغییر اقلیم می باشد

لینک کمکی