فایل word معلم و دانش رسانه اي پيش نيازها و ضرورت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معلم و دانش رسانه اي پيش نيازها و ضرورت ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي مدرسه فردا

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

معلم رهبری است که با توانمندی بروز رسانی خود محیطی بوجود می آورد که در آن محیط دانش آموزان موقعیتی برای یادگیری مطالب نو و تصحیح آموخته های اشتباه و ناقص خود پیدا کنند. هدف از نوشتار حاضر بررسی پیش نیازها و ضرورت هایی است که معلم در قالب دانش رسانه ای می تواند نقش وسهم موثری در فرآیند یاددهی یادگیری داشته باشد. – چرا که در عرصه عمومی نوین دیجیتال مجازی را با گسترش فناوریهای جدید ارتباطی اطلاعاتی که در جوامع –در حال تکوین است می تواند به یکی از مهم ترین الزامات مشارکت در این عرصه یعنی دانش رسانه ای پرداخت. لذا روش مطالعه کتابخانه ای به کمک ابزار فیش اقدام به جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز نموده که می توان به مهمترین نتیجه آن نیز اشاره کرد که دانش رسانه ای به معلم کمک می کند که دانش آموزان را جهتمشارکت و زندگی در این عرصه عمومی جدید آماده نمایند.

لینک کمکی