فایل word مديريت دانش و دانش آفريني در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت دانش و دانش آفريني در سازمان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي مدرسه فردا

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

درسال های اخیرمدیریت دانشبه یک موضوع مهم و حیاتی مورد بحث در متون تجاری تبدیل شده است. دگرگونی ها و تغییرات فزآینده جهان همراه با پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی فضای رقابتی شدیدی را پدید آورده است که نیاز به آموزش را شدید تر می کند و روش های آموزشی جدیدی را می طلبد که به انسان ها امکان روز آمد کردن دانش و آگاهی های شان را بدهد و آموزش مادام العمر و مداوم تنها راه شهروند فعال برای انسان امروزی است. این پژوهش سعی دارد تا لزوم آموزش و یادگیری مادام العمر را به همراه مولفه های آن بررسی نماید . انواع دانش را بررسی نماییم و در نهایت مدیریت دانش را مورد توجه قرار دهیم

لینک کمکی