فایل word بررسي تاثير انتقال حرارت محدود بر ديناميک يک موتور هواي گرم پيستون آزاد خورشيدي با استفاده از روشهاي کنترل خطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير انتقال حرارت محدود بر ديناميک يک موتور هواي گرم پيستون آزاد خورشيدي با استفاده از روشهاي کنترل خطي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مهمترین مساله در طراحی موتورهای هوای گرم پیستون آزاد خورشیدی امکان راه اندازی آنها با استفاده از دمای محدود خورشید میباشد. در این مقاله با لحاظ شدن انتقال حرارت محدود به بررسی تاثیر تغییرات پارامترهای طراحی این نوع موتورها بر پایداری وناپایداری دینامیکی آنها پرداخته شده است. ابتدا معادلات دینامیکی، ترمودینامیکی و حرارتی استخراج شده و سپس با توجه به معادلات فضای حالت و مکان هندسی ریشهها تاثیر هر پارامتر بردینامیک سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش بر خلاف نظریهی اشمیت و سایر تحقیقات مشابه، نرخ انتقال حرارت محدود فرض شده است. در ادامه به منظور بررسی اعتبار روش ارائه شده توان تولید شده در حالت پایداری مرزی را با استفاده از رابطهی تجربی بیل محاسبه کرده و با توان تولیدی موتور مدل B10-B مقایسه گردیده است

لینک کمکی