فایل word بررسي بهينه سازي احتمالاتي تخصيص بار آلاينده در منابع آب زيرزميني با استفاده از تکنيک ويدئو متري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي بهينه سازي احتمالاتي تخصيص بار آلاينده در منابع آب زيرزميني با استفاده از تکنيک ويدئو متري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

نظر به اهمیت آب در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری و موضوع بحران کمبود آب امروزه حفظ و نگهداری منابع آبی از ضروریات اساسی کشور به شمار می رود و با توجه به اینکه درتقسیم بندی اقلیمی ، بسیاری از مناطق کشور جزء مناطق خشک محسوب می شود و اساسی ترین منبع تامین آب آنها ، منابع آب زیرزمینی است لذا ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی نقشحیاتی در حفاظت و بهره برداری این منابع دارد. با توجه به مطالب فوق، مسئله اصلی در این تحقیق ارائه راهکار جهت نگهداری و بهینه نمودن منابع آب زیرزمینی است و سعی شده است با استفاده از تکنیک ویدئومتری ، الگوی مناسبی جهتشناسایی و ورود بار آلاینده ها به این منابع ارائه گردد. این در حالی است که کلیه عوامل محدود کننده نظیر پراکندگی منابع آب و تلفیق آب های ژئوترمال منطقه و زیرزمینی مورد بررسی قرارگرفتهو بر اساس نتایج بدست آمده، استراتژیهای لازم جهت مطلوب نمودن منبع آبی در این تحقیق و منابع آبی مشابه ارائه گردیده و می تواند فضای جدیدی را برای تصمیم گیران بخش آب ایجاد نماید.

لینک کمکی