فایل word بررسي بهينه ترين عايق هاي حرارتي نانوکامپوزيتي ايروژل، پلي استايرن و نانوگچ با روش بهينه سازيالگوريتم ژنتيک و الگوريتم رقابت استعماري با نرم افزار MATLAB

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي بهينه ترين عايق هاي حرارتي نانوکامپوزيتي ايروژل، پلي استايرن و نانوگچ با روش بهينه سازيالگوريتم ژنتيک و الگوريتم رقابت استعماري با نرم افزار MATLAB :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

جهت ایجادشرایط ایده ال درساختمان ها نیاز به مصرف انرژی می باشد بنابراین جهت بهینه سازی مصرف انرژی راهکارهای بسیاری پیشنهادمیگردد یکی ازروشهای ایجادشرایط ایده ال استفاده ازعایق نانوکامپوزیت می باشد دراین تحقیق میخواهیم با استفاده ازروش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک والگوریتم رقابت استعماری به بررسی سه نوع عایق حرارتی نانوکامپوزیت درساختمان بپردازیم باکمک نرم افزار محاسباتی متلب بهینه ترین عایق را درزمینه های هزینه وزن و مقاومت حرارتی با روشهای بهینه سازی الگوریتم ژنتیک والگوریتم رقایت استعماری مورد بررسی قرارگرفتند این تحقیق شامل 4ازمایش مختلف با عایق های مختلف مانند نانوگچ دیواراجری متوسط ایروژل وپلی استایرن می باشد درازمایش اول عایق نانوگچ با مصالح معمولی به عنوان نمونه ازمایش پایه مورد بررسی قرارگرفت درازمایشهای بعدی با قراردادن عایق ها به مصالح آزمایش اول پایه و تغییر دادن چیدمان آنها وترکیب نمودن آنان بایکدیگر مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان دادند دربهینه سازی به روش رقابت استعماری عایق پلی استایرن نسبت به دیگر عایق ها بیشترین مقاومت حرارتی را ازخود نشان داده اند

لینک کمکی