فایل word بررسي بحران انرژي در جهان با بهينه سازي منابع آب در مصارف کشاورزي و خانگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي بحران انرژي در جهان با بهينه سازي منابع آب در مصارف کشاورزي و خانگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

جهان امروز با بحران انرژی مواجه است، برای انرژی، منابع تجدیدپذیر وجود دارد ولی هیچ جایگزینی برای آب وجود ندارد. 11 درصداز زمین از آب پوشیده شده اما تنها2/5 درصد اب شیرین است 70 درصد از آب شیرین را یخ های قطبی و آبهای زیر زمینی تشکیلمیدهند، حدود 1 باقی مانده نیز آب رودخانه و دریاچه ها می باشد، بنابراین آب شیرین یک منبع بسیار با ارزش و کمیاب است. درحال حاضر 1.1 میلیارد نفر به آب آشامیدنی ایمن در سطح جهاندسترسی دارند و این تعداد می تواند به 2.2 میلیارد در سال 2725 افزایش یابد. تغییر مداوم در سیستم های تولید غلات در کشورهاییکه در آن آب و هوای نیمه خشک با زمستان های نسبتاً مرطوب وتابستانهای گرم و خشک وجود دارد، طراحی و مدیریت سیستم ها کشت، مهمترین مسئله در این محیط های آب و هوایی و اقتصادی است. ایران در یکی از خشکترین مناطق جهان قرار گرفته است و محدودیت منابع آب، رشد روز افزون جمعیت و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی، باعث توجه بیشتر به مسئله آب و بحران آب شدهاست. هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و میزان آگاهی مردم در مصرف بهینه آب و بررسی برخی راه حل ها در راستای مدیریت صحیح آب است. رشد جمعیت،گسترش شهر نشینی، افزایش سطح رفاه و فرهنگ زندگی مردم، توسعه کشاورزی و صنایع باعث افزایش تقاضای آب شده است. ازجمله موارد مهم پیشگیری از اتلاف منابع آب میتوان به افزایش بهرهوری آب، آبیاری در شب، کاهش تلفات آب از طریق کاهش ضایعات کشاورزی، انتخاب شیوههای مناسب کشت برای مصرف بهینه آب اشاره کرد.

لینک کمکی