فایل word بررسي انتقال حرارت عايق هاي حرارتي نانوکامپوزيتي ايروژل ،پلي استايرن و نانوگچ با روش المان محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي انتقال حرارت عايق هاي حرارتي نانوکامپوزيتي ايروژل ،پلي استايرن و نانوگچ با روش المان محدود :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

جهت ایجاد شرایط ایده آل در ساختمانها،نیاز به مصرف انرژی میباشد.بنابراین جهت بهینه سازی مصرف انرژی راهکارهای بسیاری پیشنهاد میگردد. یکی از روشهای ایجاد شرایط ایده آل،استفاده ازعایق های نانوکامپوزیت میباشد. در این تحقیق میخواهیم با استفاده از روش اجزا زیم. با کمک نرم افزار شبیه سازی و تحلیل المان محدود میزان اتلاف انرژی در یک ساختمانm2 110 با شرایط یکسان در شهرهای اهواز،دبی،خرم آباد،تبریز و تورنتو مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق شامل 4 آزمایش مختلف در شهرهای مذکور با عایق های مختلف مانند نانوگچ،دیوار آجری متوسط،ایروژل و پلی استایرن بود.در آزمایش اول عایق نانوگچ بامصالح معمولی به عنوان نمونه آزمایش پایه مورد بررسی قرار گرفت . در آزمایش های بعدی با قراردادن عایق ها به مصالح آزمایش اول)پایه( و تغییر دادن چیدمان آنها و ترکیب نمودن آنان با یکدیگرمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند در شبیه سازی عایق نانو گچ و ایروژل به ترتیب کمترین میزان اتلاف انرژی را به نسبت دیگر عایق ها داشته و همچنین استفاده این عایق ها به تنهایی دارای نتایج بهتر و به صرفه تر نسبت به مدل های ترکیبی این عایق ها با یکدیگر بوده است

لینک کمکی