فایل word امنيت انرژي و نگاه اروپا به ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word امنيت انرژي و نگاه اروپا به ايران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

انرژی یکی از مهمترین نهادههای تولید در اقتصاد هر کشوری است.تامین انرژی و دسترسی دائمی به آن نیز از مسائل محوری است. که هر اقتصاد در راستای رسیدن به رشد و توسعه به آن نیازمنتد است.مسئلهی امنی. انرژی برای اروپا یک مسئلهی راهبردی است. و ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای صاحب منابع فسیلی در جهان، امکان تامین امنیت. انرژی را به اروپا می دهد این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این موضوع میپردازد در نهایت ملاحظه میگردد که نیاز روز افزون اروپا به واردات انرژی با توجه به کاهش ذخایر نفت و گاز این قاره، یک واقعیت انکار ناپذیر است که عدم تامین امنیت آن میتواند به بحران انرژی منجر شود دراین راستا ایران میتواند به عنوان شریکی بلند مدت و قابل اطمینان برای اروپا ظاهر شود

لینک کمکی