فایل word اصلاح الگوي مصرف انرژي با مدل سازي تعرفه روش پاسخ بار پيک بحراني براي مشترکين برق شهرستان دورود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اصلاح الگوي مصرف انرژي با مدل سازي تعرفه روش پاسخ بار پيک بحراني براي مشترکين برق شهرستان دورود :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

دراین مقاله یک مدل ریاضی برای پیش بینی رفتارمشترکین برق با درنظر گرفتن مقدارکشش قیمتی وکشش آب وهوا معرفی میشود دراین مدل ازتابع تقاضای کاب داگلاس استفاده شده است همچنین پارامترهای این مدل برای شبیه سازی وتخمین رفتار مشترکین برق شهرستان دورود درپاسخ به روش پاسخ بارپیک بحرانی تنظیم شده است برای این منظور ازروش کمترین مربعات معمولی و به منظور سنجش مدل درشبیه سازی روش قیمت گذاری پیک بحرانی برای مشترکین موردنظر سناریوهای مختلف قیمت گذاری ازدیدگاه فنی و اقتصادی شامل جابجایی بار درصد کاهش پیک مقداربهبود ضریب بار مقدارکاهش انرژی مصرفی روزانه مشترکین و مقدارکاهش صورتحساب قبض برق مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفته اند شبیه سازی درمحیط نرم افزاری Eviews و MATLAB انجام گرفته است

لینک کمکی