فایل word استفاده ازانرژي خورشيدي درسيستمهاي آبياري تحت فشار رويکردي الزام آور دربخش کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده ازانرژي خورشيدي درسيستمهاي آبياري تحت فشار رويکردي الزام آور دربخش کشاورزي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

زمانی که فرانک شومان ازفیلادلفیای امریکا درسال 1931 بمنظوراستفاده ازانرژی افتاب خوب صحرای مصر برای ابیاری اراضی کشاورزی حوزه رودنیل پابه این کشورگذاشت بیش از8دهه میگذرد ولی تاکنون تفکر استفاده ازاین انرژی درامرابیاری بدرستی جانیافتاده است براین اساس ضروری است که مطالعاتی دراین خصوص انجام گیرد مقاله حاضر بروش مطالعات کتابخانه ای به منظور بررسی علل وعوامل عدم بکارگیری ازانرژی خورشیدی درامور ابیاری کشاورزی درایران تهیه شده است درحالیکه بحران آب استفاده هرچه بیشتر ازسیستم های ابیاری تحت فشار را جهت افزایش راندمان ابیاری دیکته می کند وازطرفی برای استفاده ازاین سیستم ها به حدود یک کیلوات انرژی الکتریسیته درهرهکتار نیاز می باشد اینگونه مطالعات میتواند به استفاده ازاین انرژی پاک کمک نماید زیرا باتوجه به شرایط حاکم استفاده ازانرژی خورشیدی درسیستم های آبیاری تحت فشاررویکرد الزام اوری خواهد بود تاکنون عمده استفاده ازانرژی خورشدی که بااحداث نیروگاه های کوچک و بزرگ بدست می آمده برای مصارف خانگی و شهری مطرح بوده و استفاده ازآن درکشاورزی کمتر موردتوجه قرارگرفته است

لینک کمکی