فایل word ارائه روشي بهينه براي شارژ يک باتري به وسيله به حداکثر رساندن توان خروجي سلول در سيستمهاي فتوولتائيک با استفاده از رديابي نقطه حداکثر توان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه روشي بهينه براي شارژ يک باتري به وسيله به حداکثر رساندن توان خروجي سلول در سيستمهاي فتوولتائيک با استفاده از رديابي نقطه حداکثر توان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ساليانه جهان و بحران انرژي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف این مقاله استفاده از انرژی خورشیدیبرای شارژ یک باتری بااستفاده از ردیابی نقطه حداکثر توانMPPT در سیستم فتوولتائیکPV بدون در نظر گرفتن شرایط دما و تابش است سیستمMPPT متشکل از یک نوع مبدلDC-DCاست که توسط واحد میکروکنترلر کنترل میشود. مدل استفاده شده به راحتی خود را به تناسب داده های باتریهای مختلف مطابقت می- دهد. پیاده سازی عملی مدار را در انتهای مقاله ارائه کردهایم و کاملابا نتایج بدست آمده از شبیه سازی مطابقت دارد و این موثر بودن و اعتبار روش بهینه بکار برده شده را نشان میدهد

لینک کمکی