فایل word ارائه برنامه تشويقي براي مديريت سمت تقاضا بر مبناي نظريه بازيها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه برنامه تشويقي براي مديريت سمت تقاضا بر مبناي نظريه بازيها :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

مدیریت سمت تقاضا یکی از مجموعه اقدامات مهم در کاهش میزان انرژی مصرفی، پیک بار و هزینه های مشتریان میباشد. در اکثر کارهایی صورت گرفته، مدیریت سمت تقاضا بین شرکت توزیع ومشتریان انجام میگیرد که به صورت قرارداری بین شرکت ومشتریان منعقد میشود. در این مقاله یک مدیریت سمت تقاضای خودکار و پراکنده بر مبنای روابط بین مشتریان ارائه میشود که به منظور تحقق آن، به ارتباطی مخابراتی بین شرکت توزیع و مشتریاننیاز است. با استفاده از نظریه بازیها مساله کاهش هزینه های مشتری بیان میشود. در این بازی، بازیگران مصرف کنندگان برق خواهند بود که در طی یک بازی تکراری به نقطه تعادل رهنمونمیشوند. نتایج شبیه سازی نشان میدهدکه نقطه تعادل بازی موجب کاهش پیک بار و کاهش نسبت پیک به میانگین 1 خواهد شد. همچنین مصرف کنندگان کمترین اطلاعات را در اختیار دیگر بازیگران قرار میدهند و امنیت اطلاعات آنها حفظ خواهد شد

لینک کمکی