فایل word نسبت اخلاق و عدالت و صلح جهاني در حکمت متعاليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نسبت اخلاق و عدالت و صلح جهاني در حکمت متعاليه :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

اخلاق جهانی مجموعه از هنجارهای ایجابی و سلبی مشترک همه ادیان،فرهنگ و جوامع بشری است و فرایند جهانی شدن آنهم عامل و هم نتیجه مجموعه ای از تحولات بنیادین، متنوع گسترده ای است که در عالم انسانی به وقوع پیوسته و یا در حالوقوع است.دست یابی به یک نظام اخلاقی و جهان شمول که پایه های آن، آرمانها، عدالت، انسانیت،خرد و مجموعه ای از فضایل وکمال مطلوب های عام،فراسوی همه ی نظام های اخلاقی متکثر موجود به تبع تکثر فرهنگ ها، نیاز مبرم و مستجلی است کهبه دلیل نقش کانونی آن،خلاء وجودی اش بیش از سایر ضرورت ها احساس می شود.این نوشتار در صدد است تا ازچیستی،چرایی،منشاء،کارکرد و موانع تحقق اخلاق جهانی و نیز ماهیت و تعیین جایگاه آن از منظر ملاصدرا بپردازد.

لینک کمکی