فایل word نحوه رسيدگي مراجع حل اختلاف اداره کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نحوه رسيدگي مراجع حل اختلاف اداره کار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

احتیاج کارگران به مزدی که در برابر کار خود می گیرند، گاهی باعث می شود که در برابر بسیاری از نامهربانی هایکارفرمایان سکوت کنند و چشم بر روی بی عدالتی ها ببندند با این هدف که درآمدی که پشتوانه رفاه خانواده آنهاست، بهخطر نیفتد. اما ممکن است بی عدالتی ها به جایی برسد که طاقت کارگر طاق شود و راهی بجز شکایت پیش روی خودنبیند. معمولا زمانی که روابط شغلی میان کارگر و کارفرما به پایان می رسد بخصوص وقتی که انتهای این رابطه بادلخوری، کدورت و اخراج همراه است، شاهد شکل گیری دعاوی کارگری و کارفرمایی برای مطالبه حقوق تضییع شدههستیم. اینجاست که پای شکایت به هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اجرای رای آن به میان می آید. درمقاله حاضرمحققین درصددآن می باشند باروش توصیفی- تحلیلی به بررسی مراجع صالح در دعاوی میان کارگر وکارفرما بپردازیم.

لینک کمکی