فایل word مديريت قدرت در انقلاب اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت قدرت در انقلاب اسلامي ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

امروزه قدرتهای دریایی دنیا قدرتهای سیاسی جهان را نیز تشکیل می دهند و استفاده از دریاها و نقش به سزای آن دراقتصاد جهانی بر هیچکس پوشیده نیست و کشورها سعی در حفظ منافع دریایی و توسعه اقتصاد خود میباشند.جمهوری اسلامی ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلتیک در جوار سه دریای مهم خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزرقرار دارد. تمامی مرزهای ساحلی شمال خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز در اختیار ایران قرار دارد. خلیج فارس به لحاظسیاسی، اقتصادی (انرژی)، امنیتی و راهبردی نقش مهمی در تحولات جهانی ایفا می کند. افزون بر این، نقش راهبردیتنگه ی هرمز به عنوان گلوگاه انرژی جهان بر هیچکس پوشیده نیست. جهت بهره برداری هرچه صحیح تر و بهتر و حفظامنیت آن نیازمند انتخاب یک راهبرد صحیح و مدیریت آن می باشیم.

لینک کمکی