فایل word مديريت رسانه اي توسعه دانش بنيان و مخاطبين فعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت رسانه اي توسعه دانش بنيان و مخاطبين فعال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

اساس توسعه دانش بنیان در عصر حاضر رشد علم وفناوری می باشد به منظور ارتقای سطح علمی جامعه باید ابتدا علموفناوری و انواع آن برشمرده شده سپس به راهکارهای رسانه ای برای ریل گذاری در راه رسیدن به پیشرفت علم وفناوریاقدام نمود . در این مقاله ابتدا چند مدل مطرح جهانی برای فرهنگ علم وفناوری تبین شده سپس ضرورت پرداختن بهرسانه ها و مدیریت رسانه ای در این مدلهای بیان گردیده است و در انتها به نقش مدیریت رسانه ای نوین در عصرتوسعه دانش بنیان و مخاطبین فعال و مشارکت جو اشاره گردیده است.

لینک کمکی