فایل word مديريت راهبردي، رويکردي اثربخش و چالش آفرين: ارايه چارچوبي براي تفکر و عمل راهبردي در راستاي تحقق چشم انداز ملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت راهبردي، رويکردي اثربخش و چالش آفرين: ارايه چارچوبي براي تفکر و عمل راهبردي در راستاي تحقق چشم انداز ملي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این نوشته به بحث پیرامون مدیریت راهبردی، ابعاد و مولفه های آن می پردازد؛ مدیریت در مفهوم عام بر فرایند دستیابی به اهداف مورد نظر از طریق استفاده ی اثربخش از منابع انسانی، اطلاعاتی، مالی و مادی اطلاق می گردد و مدیریتاستراتژیک مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک سازمان یا یک مجموعه را تعیین میکند. ابتدا بحث با تعریفی پیرامون مدیریت و استراتژی آغاز و ضرورت استفاده از مدیریت راهبردی در عصر حاضر بیانمی گردد. در ادامه فرایند مدیریت استراتژیک در پنج مرحله تشریح گردیده و مزایای مدیریت راهبردی ارایه می شود.قسمت دیگر مقاله به یکی از کارکردهای اصلی مدیریت یعنی برنامه ریزی اختصاص می یابد. در این بخش محقق بهتبیین مفهوم برنامه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک، موانع و مشکلات طراحی برنامه های مدیریت استراتژیک پرداخته ودو رویکرد عمده در برنامه ریزی و مدیریت راهبردی را به بحث می گذارد. در پایان چارچوب مطلوب برنامه ریزیاستراتژیک تشریح گردیده، ابعاد و عناصر آن مورد برسی قرار می گیرد.

لینک کمکی