فایل word مديريت امنيت منطقه اي خليج فارس بر مبناي انرژي و نقش آن در تحولات سياسي منطقه اي و فرا منطقه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت امنيت منطقه اي خليج فارس بر مبناي انرژي و نقش آن در تحولات سياسي منطقه اي و فرا منطقه اي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

خلیج پارس به عنوان سومین خلیج بزرگ دنیا به دلیل داشتن ذخایر و منابع پهناور نفتی و گازی امروزه ارزش و اهمیتفراوانی یافته است. همچنین وجود تنگه هرمز در این منطقه به موقعیت استراتژیک آن افزوده است. ، از اینرو موضوعرقابت، همکاری، تنش، واگرایی و همگرایی بین کشورهای دارنده یا نیازمند آن است. وجود منابع انرژی در خلیج فارس و کشورهای کرانه ای آن و نیز محدودیت وجود این ماده در سایر نقاط جهان، موجب شده است تا این منطقه در کانون تحولات ژئوپلیتیک جهانی قرار گیرد.هدف از این پژوهش بررسی نقش و اهمیت خلیج فارس و ذخایر انرژی آن بر روابطکشور ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج می باشد. نتیجه ای که این پژوهش به آن دست پیدا کرده است این است کهایران با اتکا بر توان های داخلی خود می تواند محدودیت های پیش رو را کاهش دهد و با بررسی ترتیبات امنیتی در اینمنطقه سعی در کالبدشکافی این ترتیبات از یک سو و شکل گیری ترتیبات امنیتی با حضور تمام کشورهای منطقه و مشارکت کشورهای فرامنطقه ای جهت مدیریت منطقه ای بر مبنای متغیر انرژی را دارد.روش شناسی پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است و از منابع اسنادی و کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و مصاحبه جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش استفاده گردیده است.

لینک کمکی