فایل word مديريت استراتژيک مبتني بر اقيانوس آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت استراتژيک مبتني بر اقيانوس آبي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

سازمانها در تدوین استراتژی، به دنبال ارائه راهکار مناسب و کارا جهت تصاحب سهم قابل توجه از بازار هدف خودمی باشند، در چنین شرایطی ضمن تقابل بین رقبا، در پارهای موارد منجر به ایجاد رقابت ناسالم بین آنها می شود.همچنین این امر می تواند منافع همه رقبا را تحت الشعاع قرار دهد. برای حل این چالش ها، مدیریت استراتژی اقیانوسآبی ظهور یافت. در بحث راهبرد اقیانوس آبی تنها راه پیروزی در رقابت، توقف تلاش برای پیروزی در رقابت است و بهجای ورود در رقابت خونین در اقیانوس قرمز باید وارد فضای بازار نامحدود اقیانوسهای آبی شد و دست به خلق تقاضازد. در این مقاله مفاهیم رویکرد مدیریت استراتژیک مبتنی استراتژی اقیانوس آبی و تفاوت آن با استراتژی های دیگرمقایسه شده، مزیت و کاربرد آن مورد بررسی قرار گرفته است و پیشنهادات لازم برای توسعه آن ارایه شده است.

لینک کمکی