فایل word مدير و حاکم اسلامي از ديدگاه امام خميني (ره) با تکيه برقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدير و حاکم اسلامي از ديدگاه امام خميني (ره) با تکيه برقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مسئله مدیریت در سطوح مختلف و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است که از آن جمله ، بررسی ویژگی های یک مدیردر سطح اداره یک جامعه اسلامی می باشد ؛ سعادت و پیشرفت یک جامعه و حکومت وحتی زوال و انحطاط آن در گروعملکرد شخص حاکم است، پژوهش حاضر با عنوان بیان بررسی ویژگی های مدیر و حاکم اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) باتکیه بر اصول قانون اساسی ایران صورت گرفته است ؛ از جمله اهداف این نوشتار پاسخ به سوالاتی از این قبیلمی باشد: 1.آیا از دیدگاه امام خمینی (ره) تشکیل حکومت اسلامی در همه زمان ها ضروری است یا فقط مربرط به زمان رسولاکرم (ص) می باشد. 2 . اصول قانون اساسی ایران چه صفاتی را برای حاکم اسلامی بیان کرده و تا چه حد ویژگی های مد نظر امامخمینی (ره) در این اصول لحاظ شده است ؟فرضیه این است که تشکیل حکومت اسلامی ابتدائاً واستدامتاً درهمه اعصارازمنظرامام (ره) لازم و واجب است واکثریتقاطبه ویژگی های مدنظرایشان درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظورگردیده است.

لینک کمکی