فایل word گردشگري و نقش آن در توسعه پايدار مطالعه موردي: شهرستان چابهار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گردشگري و نقش آن در توسعه پايدار مطالعه موردي: شهرستان چابهار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

گردشگری، یکی از پویاترین فعالیتهای اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می کند.این صنعت از طریق ترکیب و به کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی وفرهنگی زیادی را به همراه دارد. در مطالعه حاضر سعی شده است تا برخی از مسائل مربوط به گردشگری و توسعه پایداررا مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا، تعریفی از پایداری را ارائه داده و سپس اهداف توسعه پایدار، تعریف توریسم، اثراتاقتصادی توریسم (گردشگری)، گردشگری پایدار، توسعه پایدار گردشگری، تعامل توسعه پایدار و گردشگری پایدار، اصولگردشگری پایدار و جذابیت های متنوع توریسمی شهرستان چابهار مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین گردشگریپایدار ریشه در توسعه پایدار دارد. بطورکلی این تلاشها نشان از آن دارد که گردشگری قادر است در پردازش توسعهپایدار راهکاری عملی ارائه دهد. شهرستان چابهار نیز با برخورداری از جذابیت های متنوع توریسمی چنانچه برنامه ریزیمدون در مورد آن صورت پذیرد، قادر خواهد بود به یکی از قطب های گردشگری منطقه تبدیل و نقش اساسی را درتوسعه پایدار آن ایفا نماید. از اینرو هدف اصلی در بسط معنایی گردشگری پایدار پیرامون ارائه روشهای منطقی دربهره گیری از منابع طبیعی و انسانی و ممانعت از بکارگیری غیر علمی این منابع می باشد.

لینک کمکی