فایل word کوچک سازي واثرات آن در سازمان باتاکيد بربرون سپاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کوچک سازي واثرات آن در سازمان باتاکيد بربرون سپاري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در عصر اطلاعات وضعیت کسب وکار نسبت به قبل تغییرات بسیاری نموده و بسته به نوع مسئولیت کاری که برعهدهسازمان ها قرارداده شده با مخاطرات ومشکلات متفاوتی مواجه می باشند و می بایست تدبیری اندیشیده شود تا بتوان ازفشار ناشی از مشکلات به نحو احسن وبا کمترین هزینه کاست که در این میان یکی از عوامل کلیدی برای حصولموفقیت سازمانها ، دانستن نحوه درست مدیریت افراد علی الخصوص درمواقع تصمیم گیری برای کاهش نیرواست شرکتهابه منظور کاهش هزینه ها، ارتقای کارائی و حفظ سطح قابل قبول سودآوری برای سهامداران خوداقدام به کوچک سازیمی کنند. سازمان ها در اجرای پروژه کوچ سازی نمی بایست منفعل عمل کند (کوچ سازی تنها به واسطه وجودمشکلات مالی عدیده در سازمان) بلکه باید رویکردی فعال (سازماندهی مجدد سازمان در جهت افزایش کارائی و کسبسهم بازار) داشته باشند. در این پژوهش ابتدا تعریف ،روش علمی ،تصمیم ،منابع حاصل ،مشکلات ،راههای مقابله وویژگی های مشاغل مشمول کوچ سازی سازمان ها ارائه می شود.

لینک کمکی