فایل word کليدهاي فشار قوي در صنعت برق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کليدهاي فشار قوي در صنعت برق :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

همان طورکه درمبحث کلیدهای فشارضعیف گفته شده است، وسیله ارتباط سیستم های مختلف هستند و باعث عبور وقطع جریان می شوند.کلید درحالت بسته (عبورجریان) و در حالت باز (قطع جریان) دارای مشخصاتی به شرح زیر می باشند:1- درحالت قطع دارای استقامت الکتریکی کافی و مطمئن در محل قطع شدگی است. 2- درحالت وصل باید کلید در مقابل کلیه جریان هایی که امکان عبور آن در مدار است حتی جریان اتصال کوتاه مقاوم و پایدار باشد و این جریان ها و اثرات ناشی از آن نباید کوچکترین اختلالی در وضع کلید و هدایت صحیح جریان بهوجود آورد.

لینک کمکی