فایل word قلمرو کنوانسيون مسوليت در جبران ضرر الودگي هاي نفتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word قلمرو کنوانسيون مسوليت در جبران ضرر الودگي هاي نفتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در نظام حقوق بین الملل معاصر غرامت ناشی از آلودگی نفتی ایجاد شده بوسیله نفت کش ها بر اساس نظامحقوقی استوار است که به همت سازمان بین المللی دریانوردی ایجاد شده است در بررسی اسناد مختلف دراین رابطه در می یابیم که تعریف واحدی از مفهوم خسارت وجود ندارد. این مساله موجب شده تا در مواردیمحاکم نتوانند به راحتی به صدور رای بپردازند . با توجه به کنوانسیون مسولیت مدنی و کنوانسیون صندوق درجبران خسارت ناشی از الودگی نفتی مالک کشتی مسول است و طرح دعوا علیه خدمه و سایرین امکانپذیرنمی باشد بلکه در صورت وجود تقصیر از طرف انها مالک بعد از جبران خسارت میتواند به انها رجوع کند . بحثمهم درمورد بیمه کردن کشتی است که در صورت بروز خسارت بخش اعظم ان توسط بیمه گر پرداخت می شودو گواهی بیمه نامه باید همیشه در کشتی باشد. همچنین مطالبی راجع به دریای سرزمینی بود که حدود اینمناطق در محدوده هر کشور با توجه به ضوابطی تعیین شود.

لینک کمکی