فایل word قابليت هوش تجاري در ثبت الکترونيکي سلامت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word قابليت هوش تجاري در ثبت الکترونيکي سلامت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

مجموعه داده های درمانگاهی ، یک محیط عالی فراهم می کند که تحلیل مجموعه داده های ساختاری و غیر ساختاریمی تواند مفید و موثر ثابت شود . با افزایش نیاز به گسترش ثبت الکترونیکی سلامت (EHR) و ثبات الکترونیکی داده(EMR)، همچنین یک نیاز متناظر با به کارگیری فناوری ها داده های معدن کاری برای استخراد داده های کیفی واستنباط قوانین از اطلاعات ذخیره شده در آن ثبت های الکترونیکی برای فراهم آوردن پشتیبانی های تصمیم فوری ورویکرد مدرک محور برای متخصصان بالینی و تامین کنندگان مراقبت های بهداشتی وجود دارد. هوش تجاری (BI) بهعناون یک فناوری پدیدار شده است که پتانسیل عملیاتی کردن بافت مخزن EHR در حمایت از رویکرد مدرک محور وپیشرفت کیفی تحویل مراقبت های بهداشتی را دارد .

لینک کمکی