فایل word پرسشنامه بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل  39 سوال ‌می‌باشد که بر اساس طیف نگرش سنجی طرح ریزی شده است که در ابتدا شخص پاسخگو به سئوالات عمو‌می‌نظیرجنسیت، میزان تحصیلات، سن و شغل خود پاسخ ‌می‌دهد تفکیک  سئوا لات در پرسشنامه و تناظر آنها با فرضیات تحقیق به شرح زیر ‌می‌باشد.

جدول3-2(تناظرسوال‌ها پرسشنامه‌هاو فرضیه‌های تحقیق)

تناظر سوال‌ها  پرسشنامه و فرضیه‌های تحقیق فرضیه‌ها
فرضیه فرعی اول تحقیق 7- 1
فرضیه فرعی دوم تحقیق 13- 8
فرضیه فرعی سوم تحقیق 20-14
فرضیه فرعی چهارم تحقیق 26-21
فرضیه فرعی پنجم تحقیق 33-27
فرضیه فرعی ششم تحقیق 39-34

لینک کمکی