فایل word پرسشنامه بررسي نقش آموزشهاي کوتاه مدت کارآفريني در اشتغالزايي بخش کشاورزي(ندافي91-1390 )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه بررسي نقش آموزشهاي کوتاه مدت کارآفريني در اشتغالزايي بخش کشاورزي(ندافي91-1390 ) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه بررسی نقش آموزشهای کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی(ندافی91-1390 )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته توسعه روستایی(M.Sc)

ابزار مورد استفاده در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است که دارای هفت بخش اصلی می­باشد. بخش اول شامل 5 گویه می­باشد، که هدف از آن آگاهی از تاثیر دوره­های کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی شرکت کنندگان در بخش کشاورزی است. بخش دوم شامل 14 گویه می باشد که هدف از آن آگاهی از نقش آموزش تکنیک های خلاقیت و شناخت و ارزیابی فرصت­ها در اشتغالزایی شرکت کنندگان در بخش کشاورزی است. بخش سوم شامل 15 گویه است که هدف از آن آگاهی از نقش آموزش مراحل تاسیس و راه اندازی کسب و کارها در بخش کشاورزی در اشتغالزایی شرکت کنندگان در این بخش می باشد. بخش چهارم شامل 15 گویه پیرامون آموزش چگونگی تدوین طرح کسب و کار در بخش کشاورزی و روشهای تامین منابع سرمایه در این بخش و نقش آن در اشتغالزایی فراگیران در بخش کشاورزی است. بخش پنجم شامل 22 گویه با هدف آگاهی از نقش آموزشی تثبیت و اداره کسب و کار در بخش کشاورزی در اشتغالزایی شرکت کنندگان در دوره ها بوده است. بخش ششم شامل 13 گویه با هدف آگاهی از موانع و محدودیتهایی که می­تواند در رسیدن به هدف اشتغالزایی آموزشهای کوتاه مدت کارآفرینی اشکال ایجاد کند و همه بخشها در قالب طیف لیکرت 5 امتیازی مطرح شده اند. در نهایت نیز بخش هفتم مشتمل بر ویژگیهای شخصی پاسخگویان می باشد.

لینک کمکی