فایل word پرسشنامه بررسي نقش تعامل برون سازماني روساي کلانتري در پيشگيري از جرائم( كشتكار و همکاران 1392)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه بررسي نقش تعامل برون سازماني روساي کلانتري در پيشگيري از جرائم( كشتكار و همکاران 1392)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم( كشتكار و همکاران 1392)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط كشتكار و همکاران 1392 ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.پرسش‌نامه، دارای 37 سؤال می‌باشد که این سؤالات در 5 بخش که بخش اول کلیات و فرضیه اصلی و 4 بخش بعدی فرضیات فرعی دسته بندی می‌شوند.

مقیاس مورد استفاده در این پرسش‌نامه، طیف لیکرت 5 درجه ای است.در تحقیق حاضر متغیر مهارت های ارتباط کلامی به وسیله سوالات 8 تا 14 و متغیر مهارت های ارتباطی غیر کلامی به وسیله سوالات 15 تا 21 سنجیده می شود. متغیر تعاملات رسمی به وسیله سوال های 22 تا 26 و متغیر تعاملات غیر رسمی به وسیله سوال های 27 تا 37 پرسشنامه  مورد سنجش قرار می گیرد.

جدول 3-1- تناظر سؤالات پرسشنامه با اطلاعات مدنظر در تحقیق

ردیف متغیر اصلی شماره سؤالات
1 نقش تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها در پیشگیری از جرائم از 1 تا 8
2 میزان  مهارت های کلامی روسای کلانتری ها در تعاملات برون سازمانی از 9 تا 14
3 میزان مهارت های غیر کلامی روسای کلانتری ها در تعاملات برون سازمانی از 15 تا 21
4 میزان تعاملات رسمی روسای کلانتری ها از 22 تا 26
5 میزان تعاملات غیر رسمی روسای کلانتری ها 27 تا 37

لینک کمکی