فایل word پرسشنامه بررسي نقش تعديل گري جنسيت بر روابط بين رويکرد بازاريابي رابطه مند و رضايت بيمه گذاران( رينا سميرالحناوي 2011 )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه بررسي نقش تعديل گري جنسيت بر روابط بين رويکرد بازاريابي رابطه مند و رضايت بيمه گذاران( رينا سميرالحناوي 2011 ) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه بررسی نقش تعدیل گری جنسیت بر روابط بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران( رینا سمیرالحناوی 2011 )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه این تحقیق از پرسشنامه استاندارد شده تحقیق رینا سمیرالحناوی که در صنعت بانکداری در سال 2011 طراحی شده بود، استفاده شد. ولی با توجه به اینکه بعضی از آیتم های آن با شرایط صنعت بیمه در ایران مطابقت نداشت، تغییراتی در آن به کمک و راهنمایی استاد راهنما اعمال شد، همچنین تعدادی از سوالات حذف گردید تا به درستی بیان کننده وضعیت صنعت بیمه در ایران باشد. که شامل دو بخش می باشد:

بخش اول در برگیرنده ویژگی های جمعیت شناختی شامل 4 سوال است. بخش دوم پرسشنامه در برگیرنده 30 سوال تخصصی است که در جدول زیر آمده است.

جدول (3-1) شماره سوالات متغییرهای تحقیق در پرسشنامه

متغییر شماره سوال
اعتماد 7-1
تعهد 11-8
کیفیت ارتباطات 17-12
مدیریت تعارض 23-18
رضایت 30-23
کل سوالات 30

لینک کمکی