فایل word پرسشنامه بررسي نقش دستگاههاي خودپرداز بر ميزان کارايي هزينه بانکها (گلعلي پور بي بالان و همکاران 1392)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه بررسي نقش دستگاههاي خودپرداز بر ميزان کارايي هزينه بانکها (گلعلي پور بي بالان و همکاران 1392) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکها (گلعلی پور بی بالان و همکاران 1392)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط محمد گلعلی پور بی بالان و همکاران 1392 ساخته شده است.

این پرسشنامه شامل 24 سوال بسته است که متغیرهای عملیاتی تعریف شده را مورد سوال قرار می دهد. در جدول (3-2) به مشخصات پرسشنامه تحقیق اشاره شده است.

جدول 3-2) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد

متغیر شماره سوالات
وجود خود پرداز 13-1
مدیریت هزینه 19-14
مدیریت دارایی 24-20

سوالات فوق با مشورت متخصصین حوزه بانکی و همچنین اساتید راهنما و مشاور وتوسط محقق طراحی شده است.

لینک کمکی