فایل word مقاله بيس پايان نامه: مديريت فرسودگي شغلي و رضايتمندي شغلي پرسنل بخش مراقبت‌هاي ويژه و ارتباط آن با ويژگي‌هاي شخصيتي و مذهبي: يک پژوهش مداخله‌اي، چند-مرکزي و سطح مقطعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله بيس پايان نامه: مديريت فرسودگي شغلي و رضايتمندي شغلي پرسنل بخش مراقبت‌هاي ويژه و ارتباط آن با ويژگي‌هاي شخصيتي و مذهبي: يک پژوهش مداخله‌اي، چند-مرکزي و سطح مقطعي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت فرسودگی شغلی و رضایتمندی شغلی پرسنل بخش مراقبت‌های ویژه و ارتباط آن با ویژگی‌های شخصیتی و مذهبی: یک پژوهش مداخله‌ای، چند-مرکزی و سطح مقطعی

Burnout and job satisfaction of intensive care personnel and therelationship with personality and religious traits: An observational,multicenter, cross-sectional study(2017)

لینک کمکی