فایل word پرسشنامه ميزان ارائه خدمات سازمانهاي مردم نهاد( شلکه 1392)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه ميزان ارائه خدمات سازمانهاي مردم نهاد( شلکه 1392)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه میزان ارائه خدمات  سازمانهای مردم نهاد (شلکه 1392)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه شامل 26 سوال برای متغیر میزان ارائه خدمات توسط سازمانهای مردم نهاد می‌باشد و به صورت بسته – پاسخ [1] با حالت مقیاس پنج درجه‌ای طیف لیکرت است. این طیف از پنج قسمت مساوی تشکیل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقیق، تعدادی گویه در اختیار پاسخگو قرار داد تا نظر خود را درباره آنها مشخص نمایند.

جدول 3-1) ساختارکلی پرسشنامه میزان ارائه خدمات توسط سازمانها

مولفه ها سوالات
میزان ارائه خدمات خدمات حمایتی 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9
خدمات آموزشی 10، 11 ، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 19
خدمات بهداشتی 20، 21، 22 و 23
خدمات اشتغال 24، 25 و 26

لینک کمکی