فایل word پرسشنامه توانمندسازي کودکان خياباني (شلکه 1392)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه توانمندسازي کودکان خياباني (شلکه 1392)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه توانمندسازی کودکان خیابانی(شلکه 1392)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه، مشتمل بر 28 سوال برای سنجش میزان توانمندسازی کودکان خیابانی است که توسط ابعاد توانمندسازی روانی و توانمندسازی اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت.

جدول 3-2) ساختار کلی پرسشنامه توانمندسازی کودکان خیابانی

  مولفه ها سوالات
توانمندسازی کودکان خیابانی توانمندسازی روانی خود اثربخشی 1، 2، 3، 4، 5 و 6
عزت نفس 7، 8، 9، 10، 11 و 12
 

توانمندسازی اجتماعی

مشارکت اجتماعی 13، 14، 15، 16، 17 و 18
حمایت اجتماعی 19، 20، 21، 22، 23 و 24
احترام اجتماعی 25، 26، 27 و 28

لینک کمکی