فایل word پرسشنامه بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پايه و علوم انساني( حاجي زاد90- 1389 )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه بررسي و مقايسه مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پايه و علوم انساني( حاجي زاد90- 1389 )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه بررسی و مقایسه مهارتهای حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی( حاجی زاد90- 1389 )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی

پرسشنامه ای محقق ساخته )حاجی زاد(تدوین شده است كه سطح مهارت معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی را از طریق خود سنجی مورد ارزیابی قرار داده است كه شامل 25 سئوال می باشد.

كه سئوالات 1تا 7 مربوط به روش تدریس و سؤالات 8 تا 12 مربوط به تكنولوژی آموزشی وسؤالات 13 تا19 مربوط به طراحی آموزشی وسؤالات 21 تا 25 مربوط به ارزشیابی  در پرسشنامه طراحی شده است.

 

لینک کمکی