فایل word پرسشنامه ارائه روشهاي ارتقاءكيفي مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پايه و علوم انساني( روش تدريس معلمان و درجه عملکرد او) (حاجي زاد90- 1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه ارائه روشهاي ارتقاءكيفي مهارتهاي حرفه اي معلمان دروس علوم پايه و علوم انساني( روش تدريس معلمان و درجه عملکرد او) (حاجي زاد90- 1389)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه ارائه روشهای ارتقاءكیفی مهارتهای حرفه ای معلمان دروس علوم پایه و علوم انسانی( روش تدریس معلمان و درجه عملکرد او) (حاجی زاد90- 1389)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی

با روش مشاهده تدریس معلمان در كلاس دروس علوم پایه و علوم انسانی وتكمیل چك لیست، مهارتهای حرفه ای معلمان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

كه سئوالات 1تا 7 مربوط به روش تدریس و سؤالات 8 تا 12 مربوط به تكنولوژی آموزشی وسؤالات 13 تا19 مربوط به طراحی آموزشی وسؤالات 21 تا 25 مربوط به ارزشیابی  در پرسشنامه طراحی شده است.

لینک کمکی