فایل word پرسشنامه بررسي وضعيت استفاده مشتريان از موبايل بانک و ارتباط آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي (باقري1393 )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه بررسي وضعيت استفاده مشتريان از موبايل بانک و ارتباط آن با ويژگي هاي جمعيت شناختي (باقري1393 )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی (باقری1393 )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

از پرسشنامه های استاندارد موجود بهره گرفته شده است. در مجموع پرسشنامه از دو بخش سؤالات عمومی و سؤالات تخصصی تشکیل گردیده است.

سؤالات عمومی: این بخش شامل سؤالاتی می‌باشد که ویژگی‌‌های جمعیت شناختی کارکنان  و کارشناسان  را مورد پرسش قرار می‌دهد.

سؤالات تخصصی: این بخش قسمت اصلی پرسشنامه را شامل می‌شود 28 سوال دارد و نظرات کارشناسان را در مورد ویژگیهای سازمانی و كاركنان و سایر متغیرهای مورد سنجش بوسیله سؤالات براساس طیف لیکرت مورد پرسش قرار می‌دهد.

لینک کمکی