فایل word پرسشنامه بررسي وضعيت اورژانس پيش بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن (محسني و همکاران 1392)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه بررسي وضعيت اورژانس پيش بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن (محسني و همکاران 1392)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن (محسنی و همکاران 1392)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش،چک لیست پژوهشگر ساخته براساس فرم سازمان ملی استاندارد و فرم گزارش اورژانس 115 و مطالعات مشابه بوده است(محسنی و همکاران 1392).چک لیست در سه بخش عوامل مرتبط با(بیمار-پرسنل-زمان)،ساختار اورژانس پیش بیمارستانی(نیروی انسانی،نوع آمبولانس وتجهیزات آن)واقدامات درمانی در چهار حیطه(عمومی،همودینامیک،عصبی و تنفسی)تدوین گردید.عوامل مرتبط در این پژوهش شامل:عوامل مرتبط با بیمار(سن و جنس، مکانیسم تروما، نوع تروما، معابر ترافیکی، شرایط بیمار،وضعیت مصدوم در حادثه،محل رخداد حادثه و نوع وسیله نقلیه مصدوم)،عوامل مرتبط با زمان(زمان بروز حادثه،زمان دریافت پیام،زمان رسیدن به صحنه و زمان انتقال به بیمارستان)، عوامل مرتبط با پرسنل(سن،میزان تحصیلات،تعداد نیروی انسانی، میزان سابقه کار،نوع شیفت کاری،تعداد ماموریت در همان روز) بوده است.چک لیست مربوط به ساختار اورژانس پیش بیمارستانی،وضعیت اقدامات درمانی و عوامل مرتبط با بیمار و زمان با استفاده از فرم گزارش اورژانس 115 و مشاهده پژوهشگر تکمیل گردید و اطلاعات مربوط به پرسنل به روش مصاحبه جمع آوری شد.

عوامل مرتبط با بیمار،زمان و پرسنل به صورت سن(<10،10-19،20-29،30-39،40-49،50-59،60<)سال، جنس(زن و مرد)، مکانیسم حادثه (تصادف،سقوط،صدمات ورزشی،صدمات شغلی، چاقو، خشونت و غرق شدگی)، نوع تروما(نافذ و غیرنافذ)، معابر ترافیکی(آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی، راه روستایی)،شرایط بیمار بر اساسRTS(Revised trauma score) که از 3 بخش GCS،تعداد تنفس و فشارخون سیستولیک تشکیل می شود و به4طبقه(صدمات بسیار شدید RTS=0،شدید RTS=1-9،نسبتا شدید RTS=10-11 وصدمات با شدت کمRTS=12 تقسیم می گردند و کل نمره آن بین 0 تا 12 است.نمره ی پایین تر،نشاندهنده وخامت حال بیمار بوده و میزان مرگ و میر در آن بیشتر است.موقعیت مصدوم در صحنه(عابر ،سرنشین ،راننده، سایر)،محل رخداد حادثه(درون شهری،برون شهری)و نوع وسیله نقلیه مصدوم(خودروی سبک،خودروی سنگین،موتور،دوچرخه و بدون وسیله نقلیه)و زمان بروز حادثه(با6دسته بندی 4ساعته)،مدت زمان بین دریافت پیام تا رسیدن به صحنه، مدت زمان حضور آمبولانس در صحنه، مدت زمان بین صحنه تا رسیدن به بیمارستان بر حسب دقیقه و سن پرسنل،میزان تحصیلات(امدادگر،کاردان،کارشناس)،میزان سابقه کار،نوع شیفت کاری(صبح،عصر،شب)و تعداد ماموریت در همان روز مورد بررسی قرار گرفت.

ساختار اورژانس پیش بیمارستان شامل تجهیزات و لوازم آمبولانس بوده که براساس تیپ آن B و C به روش مشاهده مورد بررسی قرار گرفت.این تجهیزات بر اساس استاندارد باید شامل لوازم مربوط به حمایت تنفسی،تثبیت همودینامیک،لوازم مربوط به بررسی،حفاظت وحمل و نقل بیمار و ثابت سازی ستون فقرات و نواحی آسیب دیده،لوازم حفاظت شخصی و وسیله ارتباطی باشند.

نیروی انسانی اورژانس پیش بیمارستانی نیز با توجه به مدرک تحصیلی(کاردان فوریت و کاردان فوریت،کاردان فوریت وامدادگر، کارشناس فوریت و امدادگر، کاردان بیهوشی و کاردان بیهوشی، کاردان بیهوشی و امدادگر،کارشناس بیهوشی و امدادگر،پرستار و امدادگر،پرستار و کاردان فوریت،امدادگر و امدادگر)با پرسش از پرسنل مورد بررسی قرار گرفت.

اقدامات درمانی اورژانس پیش بیمارستانی به چهار حیطه ی مراقبتهای عمومی:شرح حال مختصری از بیمار،پانسمان ،آتل گیری ، پوزیشن بیمار، مهار مناسب بیمار بر روی برانکارد، استفاده از پتو در بیماران هایپوترم.تثبیت وضعیت همودینامیک:کنترل علائم حیاتی، کنترل خونریزی،گرفتن رگ محیطی،تزریق سرم و دارو. مراقبتهای سیستم تنفسی:اکسیژن تراپی ،ساکشن،گذاشتن air way، اینتوباسیون و کنترل o2 sat،حمایت تنفسی با آمبوبگ.مراقبتهای سیستم عصبی:کنترل GCSو مردمک ها،استفاده از کولار وتخته پشتی (spinal bed)دسته  بندی گردید.

لینک کمکی