فایل word پرسشنامه سنجش کيفيت آموزش نظري اساتيد از ديدگاه دانشجويان (عوامل آموزش نظري حيطه فراده و محيط و امکانات آموزشي)(ساره پرتو 1391 )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه سنجش کيفيت آموزش نظري اساتيد از ديدگاه دانشجويان (عوامل آموزش نظري حيطه فراده و محيط و امکانات آموزشي)(ساره پرتو 1391 )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه سنجش کیفیت آموزش نظری اساتید از دیدگاه دانشجویان (عوامل آموزش نظری حیطه فراده و محیط و امکانات آموزشی)(ساره پرتو 1391)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

حیطه مربوط به فراده : در این حیطه از پرسش نامه محقق ساخته در ارتباط با سنجش کیفیت آموزش نظری اساتید از دیدگاه دانشجویان استفاده شد و شامل 10 سوال در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، مطمئن نیستم، مخالفم و کاملاً مخالفم) با حداکثر امتیاز 50 و حداقل امتیاز 10 می باشد. از میانگین نیز به عنوان نقطه برش استفاده می گردد.

حیطه مربوط به محیط و امکانات آموزشی: این حیطه در ارتباط با سنجش محیط و امکانات آموزش نظری از دیدگاه دانشجویان بوده  که از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد و شامل سوالات مربوط به محیط (3 سوال) و امکانات دانشکده (3 سوال) است. عبارات در یک مقیاس 5 گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، مطمئن نیستم ، مخالفم و کاملاً مخالفم) طراحی شده است که در این مقیاس بالاترین نمره 30 و پایین ترین نمره 6 می باشد. از میانگین بدست آمده نیز به عنوان نقطه برش استفاده می گردد.

جهت سنجش وضعیت تحصیلی از شاخص میانگین معدل کل ترم های تحصیلی ([1]GPA) استفاده شد که دانشجویان با معدل 16 (01/3) و بالاتر به عنوان دانشجویان با وضعیت تحصیلی مناسب و دانشجویان با معدل 16 (3) و پایین تر به عنوان دانشجویان با وضعیت تحصیلی نا مناسب در نظر گرفته شده اند.

لینک کمکی