فایل word پرسشنامه ارزيابي يادگيري موثر دانشجويان(CLEI) (عوامل آموزش نظري حيطه فراگير( CLEI))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه ارزيابي يادگيري موثر دانشجويان(CLEI) (عوامل آموزش نظري حيطه فراگير( CLEI))  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه ارزیابی یادگیری موثر دانشجویان(CLEI) (عوامل آموزش نظری حیطه فراگیر( CLEI))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در حیطه فراگیر از پرسش نامه استاندارد یادگیری موثر دانشگاهی (CLEI)[1] استفاده شد. این ابزاری است که جهت ارزیابی یادگیری موثر دانشجویان در دانشگاه استفاده می شود و وضعیت تحصیلی آنها را در طول تحصیل مورد بررسی قرار می دهد. سوالات این پرسش نامه در 6 حیطه به شرح زیر طبقه بندی می شوند (42).

  1. حیطه خودکارآمدی تحصیلی(ASE)[2] با 13 گویه (موارد 22- 25 – 39 – 23- 27- 38- 29- 20- 36- 4- 43- 45- 19). از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. کسب نمره بالاتر از میانگین نشان دهنده این است که دانشجو از توانایی بالایی برای كسب موفقیت در رسیدن به اهداف اموزشی برخوردار است و نمره کمتر از میانگین نشان می دهد که دانشجو از توانایی پایینی برای کسب موفقیت در رسیدن به اهداف آموزشی برخوردار است.
  2. حیطه برنامه ریزی و دقت در مطالعه (OAS)[3] با 9 گویه (موارد 2- 1- 46- 30- 41- 44- 6- 5 – 24).  از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. نمره بالاتر از میانگین نشان دهنده سازمان دهی مطلوب دانشجو در برنامه های آموزشی برای کسب موفقیت دانشگاهی است. در حالی که نمره پایین تر از میانگین بیان کننده عدم برنامه ریزی و بی توجهی نسبت به انجام تکالیف و فعالیتهای مربوط به دانشگاه است.
  3. حیطه استرس و فشار زمان  (STP )[4] با 6 گویه (موارد 34- 12- 31- 35- 7- 3 ). این حیطه میزان سازگاری دانشجویان با استرس و فشار زمان برای انجام فعالیت های دانشگاهی را مورد سنجش قرار      می دهد. از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. کسب نمره بالاتر از میانگین منعکس کننده تطابق دانشجو با فشار درسی بدون بروز واکنش های رفتاری در فرد است. اما کسب نمره کمتر از میانگین نشان می دهد که فرد ممکن است در رابطه با فشار درسی، علائم و نشانه های اضطرابی را از خود بروز دهد و اینکه وی اعتقاد دارد که نمی تواند از عهده فعالیت های دانشگاه برآید.
  4. حیطه مشارکت در فعالیت های دانشگاه (ICA )[5] با 5 گویه (موارد 16- 9- 10- 28- 14 ). این حیطه میزان تعلق فرد به گروه خاص یا شرکت در فعالیت هایی که در دانشگاه برگزار می شود را ارزیابی می کند. از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. كسب نمره بالاتر از میانگین نشان دهنده شركت دانشجویان در فعالیت هایی است که در دانشگاه برگزار  می شود و در یک یا چند کمیته دانشجویی دانشگاه عضو هستند. کسب نمره پایین تر از میانگین منعکس کننده عدم تمایل دانشجو به شرکت در فعالیت های دانشگاهی می باشد.
  5. حیطه رضایت عاطفی (ES )[6] با 7 گویه (موارد 13- 37- 17- 26- 11- 18- 15 ). این حیطه نشان دهنده درجه علاقه فرد و پاسخ عاطفی وی به زندگی دانشجویی از جمله دوستان و محیط آموزشی دانشگاه است. از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. نمره بالاتر از میانگین نشان دهنده علاقه، اشتیاق و نگرش مثبت به زندگی دانشجویی است در حالی که کسب نمره کمتر از میانگین منعکس کننده عدم علاقه فرد و نگرش منفی وی به زندگی دانشجویی است.
  6. حیطه ارتباطات کلاسی (CC)[7] با 6 گویه (موارد 8- 32- 42- 33- 40- 21 ). این حیطه شامل رفتارهای کلامی و غیر کلامی در فعالیت های کلاسی است که از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. نمره بالاتر از میانگین نشان می دهد که فرد در ارتباطات در کلاس با اساتید و دانشجویان موفق است و نمره پایین تر از میانگین بیان کننده این مسئله است که دانشجو در بیان نظرات خود در کلاس درس و در برخورد با همکلاسی ها و اساتیدش با مشکل مواجه است.

لینک کمکی