فایل word پرسشنامه هويت ديني(فاطمه خوشاوي (1390))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پرسشنامه هويت ديني(فاطمه خوشاوي (1390))  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه هویت دینی(فاطمه خوشاوی (1390))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه ی هویت دینی مشتمل بر31 سؤال است و با توجه به سؤالات تحقیق تنظیم گردیده است. زیربنای نظری این پرسشنامه براساس مطالعات انجام گرفته در زمینه ی هویت دینی و همچنین مقیاس های دینی است که در قالب پرسشنامه در ایران تدوین شده، که به تهیه ی این پرسشنامه کمک کرده اند. پرسش نامه محقق ساخته )فاطمه خوشاوی (1390  شامل سه مؤلفه ی اعتقادات دینی، عواطف و احساسات دینی و رفتار های دینی بود.

لینک کمکی